Meer begrip Betere keuzes

  • moventem-logo
  • Bureau voor onderzoek, advies en participatie in de (semi) publieke sector

We zetten ons al 18 jaar in voor een welvarend, duurzaam en inclusief Nederland. Samen met onze opdrachtgevers werken we dagelijks aan maatschappelijke opgaven, zoals wonen, mobiliteit, klimaat, economie en brede welvaart. Met betrouwbare inzichten in houding, gedrag en feiten bieden wij houvast voor beleidskeuzes en helpen we de transities mogelijk te maken.

We werken voor ministeries, provincies, regio’s, gemeenten, (openbaar) vervoerders en uitvoeringsorganisaties. Dwars door heel Nederland. Een paar prestaties waar we trots op zijn:

  • Koploper in het ontwerpen en uitvoeren van burgerberaden (betrokken bij ca. 15 burgerberaden)
  • Marktleider in concessiemonitoring van het openbaar vervoer (in ca. 30 concessiegebieden)
  • Top-3 bureau inwonerpanels voor gemeenten, corporaties, provincies en vervoerders (ca. 50 panels)
  • Marktleider doelgroepenvervoer C-KTO (Continu Klanttevredenheidsonderzoek voor meer dan 100 gemeenten)
  • Toonaangevend in sociaal-economische monitors met dashboards inclusief duiding, publicaties en congressen
  • Specialist in online onderzoek, jaarlijks nodigen we ongeveer 100.000 personen uit met hoge respons
Meer begrip, betere keuzes

We maken complexe vraagstukken behapbaar door ze te vertalen in duidelijke onderzoeksvragen en onderzoeks- en participatiemethoden. Met de uitkomsten helpen we bestuurders, beleidsmakers, -uitvoerders en andere stakeholders om meer begrip te krijgen en tot betere keuzes te komen.

team foto

In ons werk gaat het altijd over mensen, daar zit ook de kracht van Moventem. In ons team komt een mix van kennis, ervaring én plezier samen. We kennen de uitdagingen van onze opdrachtgevers en zijn gemotiveerd om te werken aan zichtbare resultaten die er toe doen. Klik hier om kennis te maken met onze mensen.

Met betrouwbare (enquête)onderzoeken, gedegen data over houding, gedrag en feiten en doelmatige participatie (via bijvoorbeeld online panels, burgerberaden en focusgroepen) bieden we inzicht én handelingsperspectief.

Samen werken aan een welvarender, duurzamer en inclusiever Nederland? Bel of mail ons met uw vraag of idee!

people

Ons werk in steekwoorden:

Arbeidsmarktanalyse – Beleving Brede Welvaart – Burgerberaad/-forum – Monitoring & Evaluatie - Burgerparticipatie – Dienstverleningsonderzoek – Mobiliteitspanels – Continu Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer – Economische monitor – Enquête (online en fysiek) – Inwonerspanel – Belevingsonderzoek – Behoefteonderzoek – Tevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer – Mobiliteitsonderzoek – Ondernemerspanel – Huurderspanel – Online raadpleging – OV-concessiemonitoring – Panels – Reizigerspanels - Regio monitor – Waarstaatjegemeente burgerpeiling

moventem-zijkant moventem-zijkant-achter